درباره من

امیرحسین سیدالحسینی هستم متولد اردیبهشت ماه 1375، در حال حاضر مشغول به تدریس زبان انگلیسی و ترجمه بوده و در کنار آن به تحصیل در رشته دبیری زبان انگلیسی و یاد گیری زبان های مختلف برنامه نویسی هم چون پایتون می پردازم.